Vragen

Ik ben dus deze week ‘van telefoon’ geweest en ik weet niet wat het is of hoe het komt, maar ik heb toch veel vreemde vragen gehad :

Mensen die zelfstandig geweest zijn, na jaren van voltijdse arbeid, en enkele weken geleden hun zaak hebben stopgezet, stellen zich opeens de vraag of ze zouden kunnen ‘doppen’ ?
Ja, dus !

Een uitbetalingsqinstelling, die verantwoordelijk is voor het correct samenstellen en tijdig indienen van het dossier, vraagt mij welke documenten er zouden moeten ingediend worden voor een routine-aanvraag !
Nieuwe medewerkers die te weinig opleiding gekregen hebben ?

Vaders die gehoord hebben over ‘jeugdvakantie’ en vragen wanneer hun kind, die pas eind deze maand afstudeerd, daar recht kan op hebben.
Pas volgend jaar, mits tewerkstelling.

Moeders die bellen om te vragen waar de stempelkontrole is want haar dochter kan het niet vinden.
Dat is al meer dan jaar afgeschaft !

Of een alleenstaande vrouw met 2 kinderen een werk moet aanvaarden en dus haar kinderen moet uitbesteden ? Of dat wel normaal is ?
Ze mag weigeren maar dan zal ze haar uitkering verliezen.

Op een website gezien dat je 1526 dagen gelijkgestelde dagen bij je pensioen mag tellen voor je beroepsverleden. Of dat waar is en waar je die gelijkgestelde dagen kan vinden ?
Bel naar de pensioendienst. Dit heeft niets te maken met werkloosheid !

Dus neem de telefoon en bel naar het WerkloosheidsBureau van Brugge. Het geeft niet dat je niet in ons ambtsgebied woont. Ook niet dat de RVA een website heeft waar je (bijna) alles kan op vinden, in tamelijke mensentaal. Dat veel van mijn collega’s een voltijdse job hebben én kinderen groot gebracht hebben, doet hier ook niet terzake. Alle vragen over pensioen, vakantiegeld en -dagen, … bel naar WB Brugge ! Wij kunnen je niet helpen maar je hebt toch gebeld hé.

Dat ouders bellen voor hun kinderen stoort mij want hoe kunnen die kinderen dan zelfstandig worden, -werk zoeken, -leven ?

Ik heb op alle vragen beleefd en geduldig geantwoord, ook al had ik soms zin om hun nek om te wringen 😉

Telefoontje voor de volledigheid ?

Ik ben, op het werk, ‘van telefoon’ deze week en hier volgt een bizarre vraag :

Ik: Met Toelaatbaarheid. Goeie morgen.
Zij: Als zij naar het buitenlands vertrekt, voorgoed, kan ze dan nog doppen ?

Ik dacht : dit is een klacht. Iemand zal iemand anders aandragen. Ik heb dat niet graag. Zal ik moeten doorgeven aan de dienst Controle.

Ik: Wie bent U ?
Zij: Ik ben Donna Snyder (naam fictief)
Ik: Als zij niet meer in België verblijft, is ze niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zal ze geen stempelgeld meer ontvangen.
Zij: Dus zal ze niet meer kunnen doppen ?
Ik: Wie is zij, degene die naar het buitenland vertrekt ?
Zij: Ze is Donna Snyder.
Ik (verbluft): Dus U vertrekt naar het buitenland ?
Zij: Eh … Inderdaad. Bij wie moet ik zijn om dat te laten weten of is dit telefoontje genoeg ?
Ik: Neen, dat is zeker niet genoeg. Wij ontvangen geen documenten rechtstreeks : alles moet via je uitbatlingsinstelling gaan.
Zij: Wat is dat ?

Ik begon iets te vermoeden …

Ik: Bent u nu werkloos ? Mag ik uw rijksregisternummer zodat ik uw dossier kan raadplegen ?
Zij: Maar ik dop niet, hoor.

Dacht ik het niet ?

Ik: Waarom belt u dan naar de RVA ?
Zij: Ik dacht dat jullie dat zouden willen weten …
Ik: Bedankt voor de informatie maar zonder dossier kunnen wij niets doen, moeten wij dat niet weten.
Zij: Oh ! Ok. Bedankt.

Dat is toch raar, of ligt het aan mij ?

GELUKKIGE VERJAARDAG !

Het is vandaag mijn liefste zijn verjaardag en hier is mijn liefdes liedje voor hem :

Ik kan me er geen mooier bedenken want het vertolkt mijn gevoelens voor hem perfect !
Hij nu, voor enkele maanden, even oud als ik en dus mag ik hem voor die periode niet verslijten voor ‘snotneus’ 😉
Dat we nog vele jaren mogen gelukkig samen zijn …