Triestige liedjies

Ja mensen. D’andere kant van t’ leven. Triestige liedjies. Gin leutte en plezier mo verdrietig zien, schreimen en bleiten. Verwacht hier nie ’t soorte liedjies da giender op d’andere blogs gevoenden het. ‘K gon en ki proberen om een gat in joender cultuur te dichten. Een bitje toch en da me triestige muziek. Want ken  peinzen dan nie oalleenne an trage balades – oal dan nie van harde rockers die een ki under zachtere kant willen tonen. Neen.  Van die ki gin Joy Division of The Smiths en oak gin balades van Led Zeppelin, Black Sabbath of andere rockers. Filmmuziek, jazz, blues, klassieke muziek of opera.  Ja, gasten. Opera. Je leest giender da goed. Machtige muziek geschreven door den George bievorbild. Welke George? George Gerschwin. Fantische muziek, door hil wat artiesten gezoengen en gespilt. Schande o giender da nie kent. Een vorbild woa bie da giender gao bleiten, snot en kwiel. Eentje uit Porgy and Bess in de versie van Nina Simone. Een mens kan ton wel distuteren welke versie den besten is, moa je kan nie tegenspreken da da schone muziek is.

Nog meer Cultuur me den hooflettere Cee. Beethoven – jet misschien oal een ki van die mensch horen vertellen. Of beter: joender kennen dat. Je moe giender nu nie peinzen dak van mezelven vienden dak een wreed gecultiveerde gast zien. Ken willen oaleene mo bewiezen dat er meer is in de wereld dan een bitje popmuziek. Joender verstoan dat toch wel hé.

Blues is meestal triestig. Ze noemen da blues vo een twa. Ken vienden spietig genoeg nie vil goe voorbeelden van blues up You Tube moa ken goan toch een effort doen om joender een gedacht geven. Mississippi John Hurt – de noame alleenne oal. Hurt: die mens hee zeer. Een schone mens die gitaar speelde gelik gin ander en spietig genoeg oendergewardeerd.

Jazz is nie altied triestig moa ken kunnen joender verzekeren dat je bie vil jazzmuziek even triestig kan worden dan bij vil van da doenker modern gedoe. Ik goan joender nie om d’oren sloan met ‘zware’ jazz. Zo verre wil ik hier nu oak nie goan. Gin John Coltrane, Miles Davis, Oscar Peterson, Chet Baker, Gerry Mulligan, Philip Catherine enzovoort en zoverder. (Wa zegt je? Toots Tielemans? Stik joender weg, joai. 😛 ) Wel een bitje lichter moa doarom nie minder triestig. Eigenlijk wildek hier de versie van Lisa Ekdahl hier zetten, moa Diane Krall ziengt ook schone en ze briengt hier oak een schone versie van ‘Crie Me a River’.

Om te stoppen eentje da joender kosten verwachten. Ja gasten, ken kunnent nie loaten. Vorige ki wast Katie Melua moa nu kriegen giender toch mien absolut favoriet joenk derbie. Linne Marlin. (Ja, je schrieft Lene moa je sprikt da uut Linne, echt de woarhied want in Noorwegen klappen ze asso) Da kosten giender wel peinzen hé. Vorol omda vil van heur muziek triestig is. Eigenlijk gieng ik eers den dezen hier zetten want da is echt een hil triestig liedjie (woa sta men doze Kleenex godverdomme) moa ken voa een leidjie gekozen dao in een Franschen film gebruukt is. Filmmuziek dus. K’an da toch int begin gezeijt hé.

En nu ist an een ander.

Geestige liedjies

Omda den Misten, bie momenten ook Rauwtjie genoemd, gin inspiratie eet goa kik hier moa een twa schrieven. In ’t Brugs, het is een ki een twa anders. Woa zegt ge? Je verstoat ta nie? Spietig hé. 😛 Wa dak zoen willen over schrieven is nie echt iets origineels. Er worden hier in da bloglandje stokskes deure gegeven me muziek als oenderwerp. Liedjies da je content makt en liedjies da je triestig makt. Ik goan moa beginnen met de eerste zekers? Liedjies da je content makt. Ewel, ik weten nie wa dat giender doa van viend enmoa er zien liedjies me vil humor dak vree geestig vienden. ’t moet doavoren nie persée parodieën zien op bestaande liedjies, oal is dat ook geestig. ‘T eerste liedjie kennen oal bienna gil mien leven. ‘Tis eentje van de Dubliners. Je wit wel: die bende Ieren die al joaren ziengen en oak wel leute kunnen maken. Nu moek joender er wel bie vertellen dak oal gil mien leven een bitje moeite aan om da liedje te verstaon. Die Ieren klappen een bitje moeilijk. En doa bie: ze ziengen ziender over zeven dagen moa ze raken ziender moa toe an vriedag. Van moandag toe vriedag: da zien der toch mo 5 dagen? Gelukkig bestaot er nu zoiets gelik Goegel. Zoekt nen ki noa de tekst van da liedjie en je begriept aol een bitje beters woarom ze de zoaterdag en de zundag weg geloaten en.

Je wit giender verzekers oal langer dak een bitje zot zien van Star Trek. Den Misten oak eigenlik. Da wil wel nie zeggen da wiender nie een ki kunnen lachen met ons zelven (en anderen oak natuurlik). ‘T volgend liedjie is eentje dat lacht met Star Trek en dus eigenlijk oak een bitje me Star Trek fans. ‘T is eigenlijk oak aol een oet liedjie en gemakt door Iengelse. Iengelse humor – tis een twa aparts.  Moa k’en vinden ’t nog altied geestig. Giender oak?

Den dezen ek oal een ki gebruukt. Voe Mencks roze blogweke of zo’n twa. ‘K een wetent eigenlijk nie me zo goet. Soit, omda op YouTube nogal winnig goe klieptjes stoan voe de liedjies dak hier willen zetten goak den dienen hier moa were zetten. ‘T is eigenlik wel een geestig liedjie oal is verzekers nie iedereens goeste.

Meschiensten ziek nu tevele bezig me de klieptjes in plekke van de muziek en doek nu nie helemoale gelik d’andere bloggers gelik Elke of Margo of Menck en zovoorts da gedoan en. Ken eigenlijk aoltied een beetje anders gewist dan de reste. Oak ot over muziek gien waorek altied anders dan de meeste menshen. Moa ik zien opgegroed me een voader die een groate collectie ploaten had goande van klassieke muziek noa bloes, djass, rock en popmuziek. Een groate keuze en smoake. Pak doa noch een moeder bie die liever noa opera lustert en ginder kunnen verzekers wel verstoan dak een bitje vanolles geiren hoaren. Gelik da Iengels Madammeke da in Ierland is upgegroeid moa eigenlijk van Gregorgië. Je ke ur verzekers wel. 😆 Een schoon wuffetje dat schone ka ziengen en geestige liedjies schrieft. Allez Elke: je meugt er up dansen wei.

Je mag gerust zien. Tis nie omdat hier een twa zetten van Katie Melua dak nu goan beginnen me men ander lief. Dus gin liedjie van Lene Marlin. Neen, zo erg ist nog nie. 😆  In de plekke nog een Iengels groeptje dat voe één van under liedjies een geestig klieptje gemoakt en. Of loaten maken want die gasten kunnen verzekers allene moa muziek moaken. Iedereen zien stiel hé. Tis verzekers omdat een bitje sciencefictionachtig is dak het geiren zien. Giender oak?

Ik wilden hier nog wa zetten in ’t Vlams. Of int Nederlands. Olst moa geestig is. Wa peinsen giender da ’t volgende liedjie?

Een utsmieter om te stoppen: een bitje klappen over liedjies. Toon hermans klapt hier over de teksten van sommige liedjies en hoe dom da sommige van die teksten eigenlijk kunnen zien. Doa zien er eigenlik vele van. Voaral die liefdesliedjies. Doa moe je toch echt een ki noa toe luusteren. Je lacht je echt een breuke.

Tussen haakjes: ben ik de enige die vind dat WordPress de laatste weken zo verdomd traag is?

RRFFF en BG.

tn_IMG_1238Het Razor Reel Fantastic FilmFestival is opnieuw van start gegaan en mijn schat is weer persfotograaf.  Het loopt t/m 8 november in de Biekorf en Zwart Huis. Er is weer van alles te doen, teveel om op te noemen, maar allemaal terug te vinden op hun site. Check it out !

Gisteren was het in Kinepolis te doen, in aanwezigheid van hun peetvader, tn_IMG_1232Jan Verheyen, en met receptie achteraf. Er waren nog meer ‘monsters’ dan vorig jaar. Iedereen was super-vriendelijk en poseerde gewillig voor de camera.

BTW. Wil de man die mijn liefste heeft aangesproken met vermelding van deze blog zich bekend maken aub. Ik ben zeer nieuwsgierig.

Ik ben niet meegegaan. Laat hem maar eens alleen zijn ding doen. Ik ben begonnen aan het vierde seizoen van Battlestar Galactica. Ik kan je verzekeren : het is spannend ! Bedankt, Stef, voor het uitlenen van de box. Er zitten 8 schijven in, dus zal ik een tijdje zoet zijn.

Fuck

Mijn ‘nieuwe’ fotoblog is verdwenen. Foetsie. Riededebie. Ik was er nog geen twintig minuten geleden nog mee bezig en plots vind ik hem niet meer. 😦 Hoe kan dat nu? Ik krijg enkel nog foutmeldingen. ‘De browser kon de hostserver voor het opgegeven adres niet vinden.’ Hoe zo? Ik heb hem niet uitgevaagd. Ik ben hem dom weg kwijt. Ik heb hier echt zin om een hele boel krachttermen los te laten. 😦

Te vroeg, te mooi …

Dit was de titel van een heel bijzondere muziekavond, gisteren in de Stadsschouwburg te Brugge. We mochten mee op het Kleinkunsteiland met Lucas Van Den Eynde, Jelle Cleymans, Maggie MacNeal, Jackobond (die de betreurde Yasmine verving) en 4 live muzikanten.

Heel speciaal omdat ze muziek brachten van Belgische en Nederlandse overleden artiesten. Soms leutig, soms ernstig en opeens grepen ze me bij de keel. We hebben gelachen, tn_IMG_1139meegezongen en ja, ik heb een traan of twee gelaten. Heel ingetogen was hun ‘Porcelijn’ van Yasmine en hun lied over ‘doodgaan’ met een foto van de betreurde zangeres op de achtergrond.

Dat Jelle een mooie, sterke stem had wist ik al van toen ik hem gezien heb in ‘Kuifje’. Maggie heeft nog steeds een stem als een klok. In Jackobond had ik het volste vertrouwen na haar overwinning van ‘Zo is er maar één’. Ik wist niet dat Lucas naast een hilarische stand-up en schitterende acteur ook zo goed kon zingen. Ze vulden elkaar goed aan.

Het was een zeer geslaagde avond met veel muziek dat ik niet kende, maar dat me toch niet onberoerd liet.

Elke  was er ook en zij zal er zeker ook iets over schrijven. Check it out !