Geslaagd !

Ik heb er 4 jaar op moeten wachten tot ik kon meedoen. In december dan eindelijk de lessen gevolgd. In februari de test gedaan en verleden week het verlossende bericht gekregen : ik ben geslaagd ! Hoera !

Eindelijk de verloning die bij mijn werk past. Ik krijg nu 8 jaar lang, met terugwerkende kracht, een jaarlijkse premie die ook meetelt voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Die 4 jaar die al gepasseerd zijn krijg ik in 1 storting. De belastingen zullen weer tevreden zijn ! Maar ik laat mijn pret niet bederven : ik ben geslaagd ! Hoera !

Ook niet dat ik binnen 4 jaar het opnieuw moet doen.  Hopelijk moet ik dan niet weer zo lang wachten. Van mij mogen ze het afschaffen en ons gewoon betalen naargelang het werk dat we doen. Maar dat is dan weer te simpel, zeker ?

Dat ik de meeste punten heb van het Bureau, tot zo ver, is de kers op de taart. 😉

En ja, de Cava was lekker ! 😀

Welkom bij de RVA !

In oktober 2005 is er, na vele jaren, nog eens een aanwervingexamen om vast benoemde ambtenaar te kunnen worden – niveau C. Dat is een week na het lang verwachtte bevorderingexamen van D naar C, waar ik aan mee gedaan had. C is opsteller van vroeger. We waren al ingeschreven van maart 2005.
Samen met tienduizenden anderen gaat mijn schat ook naar de Heizel. Bij thuiskomst zegt hij dat hij vermoedt dat hij geslaagd is. Dat dacht ik ook na mijn examen.
In december krijg ik mijn uitslag : geslaagd. Enkele weken later krijgt mijn lief ook zijn verlossende brief. Ook hij is er door. Hoera ! Dat betekend dat ik meer geld zal krijgen en dat hij, eindelijk, na 10 jaar contractueel, nu benoemd zal worden. Met alle vervorderingsmogelijkheden en pensioenvoordelen die er aan vast hangen.
In juni 2006 krijg ik bericht van mijn werk dat ik met ingang van 1.04.06 mijn bevordering krijg. Van zijn werk : ze zijn er mee bezig om alle geslaagden bij hen in dienst te houden.

Verleden week krijgt hij een brief van Selor, die alle aanwervingen en bevorderingen regelt, dat hij kan beginnen bij de RVA, ergens in West Vlaanderen, mits een kleine proef. Op mijn aandringen, heeft hij gebeld naar de personeelsdienst van mijn hoofdbestuur voor verdere informatie. Daar wisten ze niet veel : niet over hoeveel plaatsen het zou gaan, niet waar de tewerkstelling zou zijn àls het al in West Vlaanderen zou zijn, niet wat de proef zou inhouden, niet voor wanneer de aanwerving zou zijn. Niets wijzer dus. Typisch !
Na een telefoontje naar Selor weet hij dat hij 3 keer een aanstelling kan weigeren zonder zijn examen te verliezen. Die met een extra proef tellen niet mee in die 3.

Dat hij geen zin heeft om dit te aanvaarden is niet verwonderlijk : al 8 jaar hoort hij mij klagen over mijn chef, sommige collega’s, de directie, … maar niet over het werk zelf. Ik heb hem uitgelegd dat niet alle diensten of Werkloosheidsbureau’s hetzelfde zijn. Alleen het werk is gelijk.
Hij ziet het niet zitten om niet meer met zijn fiets te kunnen gaan werken en op weg naar huis enkele boodschappen te doen. Hij wil blijven waar hij is : waar hij het werk, de collega’s en de bazen kent, dat is begrijpelijk. Maar aangezien de geslaagden van ‘mijn’ examen op zijn werk, hun bevordering nu nog niet gekregen hebben, is de kans klein dat hij binnenkort daar zal benoemd worden. Ze zijn er (nog steeds) mee bezig …
Het is zijn beslissing en die is : hij doet het niet !

Uitleg

Ik heb deze morgen uitgelegd, aan de directeur, waarom ik niet wilde meedoen aan het 2de deel van het overgangsexamen naar B.

Zijn argumenten waren : meer geld, meer prestige, meer verantwoordelijkheid, inbreng in het beleid, teamchef worden, vergaderingen bijwonen, …

Mijn tegenargumenten waren :
Meer geld ? Meer belastingen betalen, ja. (Hij gaf me gelijk)
Meer prestige ? Wat ben je daar mee ? Om tussen 2 vuren te komen staan. (Hij gaf me gelijk, dat het niet altijd gemakkelijk was)
Meer verantwoordelijkheid ? Juist ja, om nog meer te moeten aantrekken zeker ? Neen ,dank je. (Meer verantwoordelijkheid = meer werk, gaf hij toe)
Inbreng in het beleid ? Dat zal wel ! Geloof ik geen minuut want zelfs de niveau A’s moeten doen wat het hoofdbestuur zegt. Zoveel is duidelijk. De kleine dingen die zouden veranderd kunnen worden, willen zij dan zelf niet, anders zouden ze het al gedaan hebben. (De mogelijkheden zijn beperkt, gaf hij toe)
Teamchef worden ? Dat zou een goeie zijn : ik zou alle ‘werkertjes’ houden en de ‘leegzakken’ verwijderen uit de dienst. Nooit leuk want dan zou iemand anders opgescheept zitten met hen. (Niet mooi van mij, maar hij zei dat hij het kon begrijpen)
Vergaderingen bijwonen ? Ik kom nu al niet overeen met zijn adjunct. Ik zou me dan zeker niet meer inhouden en waarschijnlijk eindigen met hem te lijf te gaan. Geen mooi gezicht. (Hij vond dat hilarisch)

Ik heb er nog aan toe gevoegd dat mijn leventje nu goed geregeld was : 3,5 dagen werken, 3,5 dagen thuis. Ik zou dat ook op mijn buik mogen schrijven en altijd paraat moeten staan om naar Brussel te gaan en/of vergaderingen bij te wonen of erger, een vergadering voor te bereiden en die dan te moeten geven ! Niets voor mij.
Dat ik ergens anders zou moeten gaan werken zat er dik in, gaf hij toe.

Hij gaf me gelijk en wenste me nogmaals proficiat met het behaalde resultaat. 😉

Geslaagd !

Ik heb mijn gedacht ! Het is gegaan zoals ik wenste ! Ik heb het bewezen ! Ik ben blij !

Het resultaat van het 1ste deel overgangsexamen naar niveau B is toegekomen. Ik ben geslaagd met 74.5 % !
Dat zal de kwade/jaloerse (?) tongen het zwijgen opleggen dat je met, enkel studies lager-middelbaar onderwijs, niet hoger kan klimmen dan D. Ze zullen nu ook niet meer moeten fluisteren dat mijn slagen in het overgangsexamen naar C een toevalstreffer was (ik had meer dan 90 % en was derde van de RVA ! ) Dat ik er niet veel moeite voor heb gedaan is een extra bonus. Laat ze nu maar opnieuw de roddelmolen ingang trekken, ik wist het al maar heb er nu de bewijzen voor : ik ben niet zo dom zoals zij eruit zien 😉
Er volgt nog een 2de deel waar ik niet zal aan meedoen : bij slagen zou ik dan ofwel naar een andere stad moeten gaan werken ofwel chef worden in Brugge. Beide zie ik niet zitten, dus waarom meedoen ?
Voor mij is het genoeg geweest : geen examens meer, tenzij de gecertificeerde opleiding van C. Daarvoor wil ik slagen want dat betekend elk jaar een ferme premie, 8 jaar lang. Daar heeft de RVA me liggen : ze hadden eerst gezegd dat je geen jaar graadanciënniteit moest hebben omdat het zo lang geleden was dat er nog een overgangsexamen geweest was. Toen, na slagen, moest het wel. Na dat jaar komen ze af dat er geen examen klaar is en dat het pas in 2008 zal georganiseerd worden ! Bij slagen krijg je dan de premie met terugwerkendekracht tot 2007. Goed en wel, maar wat bij niet slagen ? Je kan maar 1 zo’n test per jaar afleggen, dus als ik niet slaag ben ik (nog) een jaar kwijt. Slagen is dus de boodschap ! Daarvoor zal ik eens extra mijn best doen, zie.

Brussel

Ik heb vandaag een bezoekje gebracht aan onze hoofdstad. Neen, niet als toerist, maar om deel te nemen aan een bevorderingsexamen naar B, eerste deel.
Het was georganiseerd door Selor, aangezien het een Staatsexamen was en ging door in de Heizel, natuurlijk. Met de trein van 7u35 uit Brugge waren we pas om 9u30 aan de zaal ! Er waren 7000 mensen ingeschreven en toch waren er 2 blokken nog leeg toen het om 10u10 begon. Velen zijn dus niet gekomen. Ik kan ze geen ongelijk geven want ook bij mij is het niet de bedoeling om voor de 2 delen te slagen. Enkel voor het eerste deel wil ik slagen, om te tonen aan mezelf dat ik niet zo dom ben, maar verder ga ik niet : ik wil niet meer weg uit Brugge en ik wil ook geen chef worden in ons WB, dus waarom zou ik (volledig) slagen ?
Na goed 2u30 stond ik alweer buiten. Het was weer een situatieschets en ik heb het niet allemaal gelezen, enkel de stukken die ik nodig had om de vragen te beantwoorden. Rond 13 uur de metro, aansluitend de trein (geluk gehad) en rond 15uur thuis !
We zouden in september de resultaten mogen verwachten. Dat lijkt me vroeg maar we zullen zien. Ben wel benieuwd want het is niet te weten hoe het ik er vanaf heb gebracht. Ik weet alleen dat er geen ‘betere’ bediende dan ik bestaat : ik ben ALTIJD bereid meer werk te doen, ook van collega’s en chef’s, ook al wou ik in verlof gaan … 😉
Waar is de tijd dat er ook examens werden afgenomen in Gent ? Ik word oud 🙂