World café en dat op het werk.

Een initiatief in het kader van TESSA, onze tevredenheidsenquête.

Er zijn nogal wat punten waar we niet goed op scoren : de werkdruk, de moeilijkheidsgraad van het werk, de onvriendelijke chefs, de slechte communicatie tussen bazen en medewerkers, de verloning, het gebouw, het gebrek aan positieve feedback, negatieve genoeg ! …

Er werden vrijwilligers gevraagd om daaraan mee te werken en indien er niet genoeg waren, zouden er Chinese aangesteld worden ! Goed begin ! 😦

Ze hadden 1 vrijwilliger : ikke. Dus werden de diensten leeg gehaald en, buiten hier en daar iemand om een dienst te verzekeren, moest iedereen om 9 uur appel geven in de kantine.

Er waren 7 tafels met elk een andere vraag.  Aan elke tafel zat een moderator die er over moest waken dat we positief bleven (!) en onze opmerkingen noteren. Om de 20 minuten moesten we van tafel veranderen tot we er elk 3 gedaan hadden. De opmerkingen werden dan gecentraliseerd terwijl wij een (rook)pauze namen.

Wanneer iedereen terug was, werd ook de directie erbij gehaald en werden de opmerkingen aangehaald. Wij moesten stemmen welke we het meeste belangrijk vonden. Zo werd (democratisch) beslist wat onze ergste grieven zijn. Maar met de directeur die heel de tijd nota’s nam, durfden velen al niet meer stemmen.

Nadien kwam er een kort (weer)woordje van de directeur en konden we beschikken. Het was toen al middag dus etenstijd.

Het was leuk, fris, goed opgevat maar of het ook iets zal opbrengen is nog maar de vraag. In elk geval : we hebben er weer eens over kunnen zeveren (neen) lullen (ook niet) praten (ja). 😉

Ik ben een mail naar de directeur aan het voorbereiden met concrete voorstellen. Ik ben meer benieuwd naar wat daar van zal komen, dan naar het resultaat van de oefening van deze ochtend.