Vraag van de dag.

Het dagje aan het onthaal is weer voorbij gevolgen !  Wat leuk.

De ‘beste’ vraag vandaag was deze : Iemand wil zijn werk opgeven om terug te gaan studeren (in een knelpuntberoep) met behoud van werkloosheidsuitkeringen. Tja.

Groot was de verontwaardiging toen daar negatief werd op gereageerd !

Ja, we gaan niemand aanmoedigen om zelf zijn werk op te geven om te gaan stempelen, hé. Die persoon zou niet werkloos zijn ‘zonder eigen schuld of toedoen’ en dus een sanctie krijgen. Die vrijstelling wordt alleen gegeven aan uitkeringsgerechtige werklozen, wat die persoon op dat moment niet zou zijn.

De uitbarsting die daarop volgde was ook niet mis.

Toen iedereen weer gekalmeerd was, werd uitgelegd dat het probleem zit bij het ontslag. Moest de persoon ontslagen worden door de werkgever, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn.

Opnieuw een tirade dat de werkgever niet wil meewerken en dat zo de kans ontnomen wordt om zich te verbeteren.

Niemand staat die persoon in de weg om te gaan studeren en zich zo te verbeteren. Als er uitkeringen bij gewenst worden, moeten er enkele regeltjes gevolg worden. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de gemeenschap die die persoon moet ‘onderhouden’ terwijl die zichzelf ‘verbetert’.

Boos naar buiten gelopen. Tja.

Wat mij boos gemaakt heeft deze ochtend was het bericht dat een ex-topman van een bank, bij zijn in pensioenstelling wegens het mede veroorzaken van de financiële crisis in België, verkregen heeft dat hij voor 20 jaar nog meer dan 330.000 euro per jaar opstrijkt ! Bel eens naar de pensioendienst om te vragen hoeveel je nog mag bijverdienen zonder dat je je pensioen verliest ? Het zal heel wat minder zijn ! Hoe dat dus mogelijk is, begrijp ik niet.

Update : het is 580.000 euro per jaar dat die man krijgt ! 😦

Om bij dood te vallen !

Ook nog dit : iemand die een zelfstandig bijberoep had en ermee 500 euro per maand verdiende, werd zijn werkloosheid afgenomen. De reden ? Omdat de inkomsten van dat bijberoep zo hoog was dat het als een volwaardig loon kon worden gezien en werd hij, door ons, beschouwd als zelfstandig in hoofdberoep !

Welkom in België !