Gestolen, maar met toestemming.

Ja, ik ben een eerlijke dief. Dit heb ik gewoon overgenomen van onze Margo, maar het mocht. Zie maar …

“Onze hersenen reageren enorm snel als het erop aankomt om te leren.  Probeer het zelf maar en lees de tekst hieronder. Je zal ervan versteld staan hoe vlug je het onder de knie hebt.

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN.   1N H3T 83G1N W45 H3T MI55CHI3N WAT M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 4L H33L W4T 5N3LL3R 3N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 MO3T3N 5P4NN3N.    D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5.    KN4P H3?   AL5 J3 WIL M4G J3 D323 M3D3D3L1NG K0P13R3N 3N V3RD3R V3R5PR31D3N,  UIT3R44RD.

VRI3ND3L1JK3 G2O3T3N,”

Zoals gezegd op haar reactieluik : ik kan dit beter lezen dan gewone tekst ! Hoe zou dat komen ?

Ik ben me ervan bewust dat ik dyslectie heb, eerder ondervonden, moet ik zeggen. In de tijd dat ik naar school ging ‘bestond’ er nog geen dyslectie. Neen, het was dat ik ‘mijn best niet deed’ en ‘niet aandachtig genoeg’ was. Enfin, ik heb het overleefd en ben blij dat er nu een naam voor is zodat jonge mensen van tegenwoordig niet van luiheid verweten worden, zoals mijn deel was. Maar we dwalen af.

Mijn vraag blijft : hou komt het dat zo’n tekst beter kan lezen dan een ‘gewone’ tekst ? Ook een tekst zonder klinkers (of toch bijna geen) heb ik minder problemen mee.

Zou het zoiets zijn als een stotteraar die niet stottert wanneer hij een vreemde taal spreekt of iets in zijn mond heeft ? Hij moet zich dan meer concentreren op wat hij zegt omdat hij niet in een gewone spreekwijze bezig is. Want dat werkt dus heel goed. Mijn broer had een vriend en daar verstond ik geen woord van. Hij praatte zo vlug en binnensmonds en hakkelde ook nog dat ik meermaals heb gezegd : ‘Haal die vod uit je mond zodat ik je kan begrijpen !’ Later hebben we het gevonden : we praatten alleen nog Engels tegen elkaar en toen was er geen enkel probleem : hij sprak rustig en gearticuleerd. Wist ik eindelijk waarover hij het had.

Dat zou het kunnen zijn, of ligt het gewoon aan mij ?