Geestige liedjies

Omda den Misten, bie momenten ook Rauwtjie genoemd, gin inspiratie eet goa kik hier moa een twa schrieven. In ’t Brugs, het is een ki een twa anders. Woa zegt ge? Je verstoat ta nie? Spietig hé. 😛 Wa dak zoen willen over schrieven is nie echt iets origineels. Er worden hier in da bloglandje stokskes deure gegeven me muziek als oenderwerp. Liedjies da je content makt en liedjies da je triestig makt. Ik goan moa beginnen met de eerste zekers? Liedjies da je content makt. Ewel, ik weten nie wa dat giender doa van viend enmoa er zien liedjies me vil humor dak vree geestig vienden. ’t moet doavoren nie persée parodieën zien op bestaande liedjies, oal is dat ook geestig. ‘T eerste liedjie kennen oal bienna gil mien leven. ‘Tis eentje van de Dubliners. Je wit wel: die bende Ieren die al joaren ziengen en oak wel leute kunnen maken. Nu moek joender er wel bie vertellen dak oal gil mien leven een bitje moeite aan om da liedje te verstaon. Die Ieren klappen een bitje moeilijk. En doa bie: ze ziengen ziender over zeven dagen moa ze raken ziender moa toe an vriedag. Van moandag toe vriedag: da zien der toch mo 5 dagen? Gelukkig bestaot er nu zoiets gelik Goegel. Zoekt nen ki noa de tekst van da liedjie en je begriept aol een bitje beters woarom ze de zoaterdag en de zundag weg geloaten en.

Je wit giender verzekers oal langer dak een bitje zot zien van Star Trek. Den Misten oak eigenlik. Da wil wel nie zeggen da wiender nie een ki kunnen lachen met ons zelven (en anderen oak natuurlik). ‘T volgend liedjie is eentje dat lacht met Star Trek en dus eigenlijk oak een bitje me Star Trek fans. ‘T is eigenlijk oak aol een oet liedjie en gemakt door Iengelse. Iengelse humor – tis een twa aparts.  Moa k’en vinden ’t nog altied geestig. Giender oak?

Den dezen ek oal een ki gebruukt. Voe Mencks roze blogweke of zo’n twa. ‘K een wetent eigenlijk nie me zo goet. Soit, omda op YouTube nogal winnig goe klieptjes stoan voe de liedjies dak hier willen zetten goak den dienen hier moa were zetten. ‘T is eigenlik wel een geestig liedjie oal is verzekers nie iedereens goeste.

Meschiensten ziek nu tevele bezig me de klieptjes in plekke van de muziek en doek nu nie helemoale gelik d’andere bloggers gelik Elke of Margo of Menck en zovoorts da gedoan en. Ken eigenlijk aoltied een beetje anders gewist dan de reste. Oak ot over muziek gien waorek altied anders dan de meeste menshen. Moa ik zien opgegroed me een voader die een groate collectie ploaten had goande van klassieke muziek noa bloes, djass, rock en popmuziek. Een groate keuze en smoake. Pak doa noch een moeder bie die liever noa opera lustert en ginder kunnen verzekers wel verstoan dak een bitje vanolles geiren hoaren. Gelik da Iengels Madammeke da in Ierland is upgegroeid moa eigenlijk van Gregorgië. Je ke ur verzekers wel. 😆 Een schoon wuffetje dat schone ka ziengen en geestige liedjies schrieft. Allez Elke: je meugt er up dansen wei.

Je mag gerust zien. Tis nie omdat hier een twa zetten van Katie Melua dak nu goan beginnen me men ander lief. Dus gin liedjie van Lene Marlin. Neen, zo erg ist nog nie. 😆  In de plekke nog een Iengels groeptje dat voe één van under liedjies een geestig klieptje gemoakt en. Of loaten maken want die gasten kunnen verzekers allene moa muziek moaken. Iedereen zien stiel hé. Tis verzekers omdat een bitje sciencefictionachtig is dak het geiren zien. Giender oak?

Ik wilden hier nog wa zetten in ’t Vlams. Of int Nederlands. Olst moa geestig is. Wa peinsen giender da ’t volgende liedjie?

Een utsmieter om te stoppen: een bitje klappen over liedjies. Toon hermans klapt hier over de teksten van sommige liedjies en hoe dom da sommige van die teksten eigenlijk kunnen zien. Doa zien er eigenlik vele van. Voaral die liefdesliedjies. Doa moe je toch echt een ki noa toe luusteren. Je lacht je echt een breuke.

Tussen haakjes: ben ik de enige die vind dat WordPress de laatste weken zo verdomd traag is?