Mensen toch !

Ze is 93 jaar, blind, in een rusthuis, afhankelijk van anderen en wil sterven. Laat dat mensje toch gaan !¬†Aangezien ook haar familie ermee akkoord gaat. Wat is het probleem dan ? Is het ‘menselijker’ haar te dwingen in hongerstaking te gaan, misschien¬†? Jongens, waar zijn we mee bezig !

Hopelijk, tegen dat mijn tijd gekomen is, gaat het wat gemakkelijker. Ik mag er niet aan denken ook zo’n lijdensweg af te moeten leggen …