West-Vlaams.

Dit logo heb ik geleend van Melissa.
Ik vind het goed passen bij het volgende dat ik enige tijd geleden in mijn mailbox vond :
Kursus West-Vlaams

1: Kontraksies / (wok: twoapetrekkingn of tegoaretrekkingn)

Int Westvlams kujje dikkenst gjeelle zinn vervangn deur 1 woord, zo een bitje glik int duts moa ton nog ekstremer. ‘k goa ne kjeeh een simpel voarbeeltje geevn omt eh bitje duddelikker te moakn.
Oej int ABN wil zeggn: ‘Ik kan U verzekeren dat ik de door U zopas aangehaalde acties niet ondernomen heb’, ton kuje gjeel die zinne in ene kjeeh int Westvlams zegn: ‘Jammojakkundoe‘.
Zo simpel ez dadde dus, ge ziedet, Westvlams is zo simpel lik dat tgroot is, en lik of damme getoagd ihn: wieder zeggn olles korter, dus tes nie dammet stif groot doen!
Nog un poar vwoarbeeldn:
Hoatgoanjoat: Gelieve in de actuele omstandigheden van enige kalmte blijk te geven
Geziegiezekerzot: U vergist zich schromelijk
Belangelanstnnie: Ik kan U met aandrang verzekeren dat hetgeen U beweert geheel en al uit de lucht gegrepen is

2. Utdrukkingn

Tes ni omdatter int ABN zuknen hoop shoane utdrukkingn bestaon, damme widder moetn achterbluvn. utdrukkingn en, vele shoander, welspreeknder en brjeedsproakiger dan ol dreste.
Kiek moa nekjeeh noa wukdatter ier onder stoat.
Voe de poar sukkeloars die nog gjeen Westvlams verstoan (Uls! Kiekns!) ihk er ton moa de vertoalinge bie gezwiereld. Ge ziedet: me zin widder noch deslichtste ni!

Oet de melk smakt noa stront, is de koe ongezond: als er zich problemen voordoen, kun je maar beter op zoek gaan naar de oorzaken die eraan ten gronde liggen
Beter een blinne up joen dumme, dan een floske zonder gat: draag zorg voor je flesje bier op plaatsen waar je door omstandigheden vaak een onverwachtse en ongewilde duw te beurt valt
De kiekens zittn deur den droad: dat meisje daar draagt geen beha
Ge zid dran glik mette skitte: welke truuks je ook uit je mouw schudt gedurende het verdere spelverloop, ik ga winnen
De shoane smitn ze weg, mo de kut houdn ze: Pas op dat je niets weg werpt dat je nog nodig zou kunnen hebben
Giv moa sjette : zorg er maar voor dat het snel vordert
Tis ol gin oar snien: het is niet allemaal even triviaal
Kuust mo joen shippof : maak maar dat je weg komt
‘k goa daddier nekjeeh rap goan doen goan: ik zorg er wel voor dat het zo snel mogelijk in orde komt (let op het typische meermaals gebruiken van het werkwoord ‘goan’.]
Da vrommins zit vul\ Zis vul gestookn: Die vrouw is zwanger
Te dom voer ooi teetn: zo dom als t achterste van een koe
Joenen hond in zinne zak bitn dat t’oar aje mulle plakt….: zo’n miserie hebben dat..
’t Finste es ook z’n oar : hij is niet erg slim, doet nogal vreemde dingen
De lucht doad doen : het licht uitdoen
’t Regent mollejoengn : het regent echt heel hard
Een viez meubel : een onaangenaam vrouwelijk persoon
’t Woajd lik de vroede beestn : het waait heel erg
Een stoet ransel : vrouw die niet op haar mond gevallen is
Jeehd een twien bie d’n buk gedoan: Hij heeft iemand beetgenomen
Giv moa sjette/pulle/gette/goaze/spunse/petrolle/ : Begin er maar snel aan
’t Regent dat zikt: ’t rint mollejoengn
Ge kundem deur ’t sleutelgat trekkn: Hij is graatmager
tsjakut tsjakin: in alle richtingen, chaotisch
Ol da pootn en oorn eeht : iedereen
Een besheetn commissie: iets wat je niet graag doet maar waarvoor men je in t gat gestoken heeft  
Versteekn: recuteren ofte coïteren
Transponeern: verzetn
Koeieklinke: koeschede
Mullepaté: boel
Brokkeloare : oen, sukkel, nietsnut

-Oej med oes wil koarten moej wel weetn oe daj de vier swoartn troef moed utspreekn int Westvlams: Ertns, Piekens, Koekns en Kloavers.

3. Vervoegingn van onvervoegbaore dingn

Der zin ne geelleboel persoann, zowel in ’t inkelvoud glik int meervoud, mo ge moe nie peizn dan ze doar int ABN een twa mee doen. Dat moe nekjeeh gedoan zin, en wa ister nu beter dant Westvlams voe doa een eindan te moakn! Me goan der direkt ne keeh invliegn med een poar klassiekers:

JA
-1e persoon enkelvoud: Joak
-2e persoon enkelvoud: Joaj/Joag
-3e persoon enkelvoud: Joaj (mannelijk), Joas (vrouwelijk) en Joat onzijdig)

-1e persoon meervoud: Jom/Jow
-2e persoon meervoud: Joag
-3e persoon meervoud: Joas

NEE
-1e persoon enkelvoud: Nink / Njennek
-2e persoon enkelvoud: Njeig
-3e persoon enkelvoud: Njeinnie / Nei (mannelijk), Nins (vrouwelijk) en Nint (onzijdig)

-1e persoon meervoud: Njiem / Nimm
-2e persoon meervoud: Njeig
-3e persoon meervoud: Nihns

4. Verdubblinge in oeze toale

EEHN

-1e persoon enkelvoud: ken’kik
-2e persoon enkelvoud: gejt gie
-3e persoon enkelvoud: jeehd em (mannelijk)/ zeeh sie(vrouwelijk) / Theit tet (onzijdig)

-1e persoon meervoud: wen wiedder
-2e persoon meervoud: gejt giedder
-3e persoon meervoud: zen ziedder

ZIN
-1e persoon enkelvoud: kben kik
-2e persoon enkelvoud: ge zie gie
-3e persoon enkelvoud: jis em (mannelijk)/ zis sie (vrouwelijk) / tis tet (onzijdig)

-1e persoon meervoud: me zin wiedder
-2e persoon meervoud: ge zih giedder
-3e persoon meervoud: ze zin ziedder

5. Ne formidoabele woardnschat

Oster 1 toale vor olles en nogentwa goeklinknde woordn eeht, est ollik wel Westvlams zekers! Of wa peis djiervan:

– Affeceern : goaze geevn
Andjoen: ajuin
Antertn: vertrekken
Antieden / Tielik: vroeg  
– Bollekette : een king-size knikker
Buzze geevn: goaze geevn
Kamelot: goedkoop en duurkoop
Cornisje: dakgoot
– Deur: door
– Deure: deur
Dilte: ‘zolder’ boven stallen, dient op hooi/stro te stockeren
Geistekakker: dikkenekke
Ertefretter: een zeurkous 
Fikke: een gebrekkig mens
– Flosj: vangtros
Flutse: misser
– Frottn: flemen
– Furnin: ongedierte (bij insecten)
Gerre: een gat, kier – bv. de deure stoat up e gerre
Gês-oere: vrouwspersoon dat meestal in de struiken gevonden wordt
Gês-geete: vrouw met de intelligentie van de gesoere maar met minder succes bij de mannen
Geel die santeboetik: heel dat zaakske
– In kwestie zin: Ruzie maken
’t Upperste: de zolder
Jeunn: zich amuseren
Kariot: oud vehikel
– Keunesniederke: cuttermes
Kissak: vettigaard
Kluntn: onhandig mens
Klutters / Kluttergelt : kleingeld
Kontroarie: integendeel, tegendraads
Kalisheklutser: nietsnut met grote mond
Kortwoagn: kruiwagen 
Kwetzoender: Ik ben benieuwd
Lattestoors: rolluiken
– Lettre: weinig
Lochtink: moestuin
Lutte geevn: goaze geevn
Marbels/Marbeln: knikkers/met knikkers spelen
Meezje: mug 
Messink :mesthoop
Miern zjihkn: zeveren
Mullepeehre/mot: klap in t gezicht (muilpeer)
Oalkartjeel: beerkar
Pallulle: Pannenkoek
Pallullewuppre: Drogegrappenmaker
Pekker: iemand die op cafe blijft hangen 
Pertanks: nochtans
– Pielle: batterijtje  
Preus/Preus lik tveertih: trots/ enorm trots zijn
Puppegoale/Bakwoagn: kruiwagen
– Passensje: geduld
Joen Puste sheurn: geniepig vertrekken
Rutte: venster 
Sarze/Soaze: deken
– Shuttels, de shuttels doen: de vaat doen
– Shufln: fluiten, ook vogelzang
– Shurdug/Shurdegoard: roekeloos, roekeloos persoon
– Shuw: gevaarlijk/geweldig (let op het verschil in betekenis)
– Seule: emmer
– Sjette: wol
Sjette geevn: rap voortdoen, goaze geevn
Slunse : vod/vrouw met lichte zeden -cfr. den tring en den tram in derover ewist
Sloare: sloor, arme vrouw
– Smeerlaprie: goederen van bedenkelijke kwaliteit
– Smuk [Smukk’n]: motregen [motregenen]
Stoffoasje: materiaal
– Sturtn: morsen
Stuttn: boterhammen
Stuteshooijer: boterhammenbedelaar 
Tettink: regenworm
Teehle: Teil
Jattetoet: jazeker
Trunte: treuzelaar
Ulle: deksel
Ullewuppre: kroontjeswipper, flesopener
Van tweistn: Dwars
Verzekers: waarschijnlijk
Veugl, veugln: vogel, ook figuurlijk, vandaar het werkwoord
Vlerke, vleire: vleugel
Vrouwmins: vrouw
Wietn: onnozelaar
Wikkeln / Roern: bewegen
Wuf: vrouw, geen negatieve connotatie
Zeemtette: slijmbal, zagevent

Alles nu duidelijk ? 😆