Inforum.

Gisteren namiddag 2 uur verklo verspeeld door naar het verplichte Inforum te gaan.

Het ging over de waarden van het ‘bedrijf’. Uit een tevredenheidsenquete is naar voor gekomen dat velen onder ons niet weten wat die waarden zijn of zich er niet kunnen terug vinden of er niet mee akkoord gaan. Dat konden ze blijkbaar niet hebben, dus moesten we ingelicht worden.

Alle niveau’s A, teamchef’s, teamleiders en andere ‘bazen’ hebben er een hele dag moeten voor uittrekken. Zij moesten naar ons Hoofdbestuur waar ze vele toespraken moesten aanhoren over wat onze waarden zijn. In andere speeches hebben ze vernomen hoe ze het ‘ware woord’ moesten overbrengen aan de (lagere) medewerkers. Wij waren er, gelukkig, al na 2 uur vanaf.

‘Wij staan voor …’ Daarmee bedoelen ze :  openheid, billijkheid, transparantie, collegialiteit, verdraagzaamheid, … Allemaal een hele hoop zever ! Dat is allemaal goed voor zij die beslissen wat en hoe wij het moeten doen, in hoeveel tijd en hoe moeilijk ze het maken voor ons. Zij beslissen, wij knikken. Wij, in toelaatbaarheid, hebben geen ruimte voor interpretatie : de wetteksten worden voor ons geïnterpreteerd. De visie van de RVA wordt ons meegedeeld. Er is geen ruimte tussen. Je hebt een genoeg aantal dagen gewerkt of niet. De code wordt bepaald aan de hand van opgelegde barema’s. We helpen de collega’s waar nodig met raad en daad. Als we ziek zijn, zijn we ziek : we krijgen elke keer de controledokter aan huis. We krijgen elk jaar een aantal dagen verlof die we moeten opnemen. We zijn niet boos als een collega niet aanwezig is : het is zijn/haar recht. Onze beurt komt ook. We zijn vriendelijk tegen elkaar, de uitbetalingsinstellingen, de werklozen, de werkgevers, de sociale partners, … Natuurlijk. Wij willen ook vriendelijk behandeld worden.

Ik weet niet waar ze daar aan de top mee bezig zijn of hoe ze over ons denken. Ik weet wel dat ze al lang niet meer weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Ik wil ‘Back to the floor’ ! Laat ze maar eens enkele dagen bij me zitten en observeren. Dan mogen ze het ook zelf eens doen. Pas dan zullen ze van mij recht hebben om te spreken.

En laat me in het vervolg gewoon verder werken want ik heb nog veel te doen. Ze zeggen dat de indieningen in onze dienst gedaald zijn. Waarschijnlijk wel. Maar ze beseffen niet, of willen het niet beseffen, dat alles veel en veel ingewikkelder is geworden. Parate kennis is er bijna niet meer ! Alles moet opgezocht worden door de grote verscheidenheid aan indieningen. En neen, de Tijdelijke Werkloosheid is niet afgeschaft ! Er is slechts een vereenvoudiging gebeurt en we weten allemaal wat dat betekent …

De volgende keer ga ik niet meer. Het is toch pure tijdverspilling, zolang er geen echte inspraak is.