Venice Simplon-Orient-Express

Toen ik deze avond aankwam in het station zag ik iets dat er normaal niet te zien is: een heel speciale trein. De Venice Simplon-Orient-Express viel onmiddelijk op. Ik was dan ook niet de enige die foto’s nam. Normaal is die trein niet in ons land te zien. De Venice Simplon-Orient-Express rijdt verschillende routes. Hoofdroute is die tussen Londen en Venetië via Parijs, Innsbruck en Verona, die bijna wekelijks wordt gereden. Maar er zijn veel meer bestemmingen: Florence, Rome, Praag, Luzern, Boedapest, Boekarest en Istanbul. Reizigers kunnen een complete route boeken of een deel van een route. Wie in Londen vertrekt of aankomt reist naar en van de Engelse kust in de fraai gerestaureerde rijtuigen van de British Pullman. De Shuttle brengt u naar de overkant van het Kanaal. In Calais stapt u over op de continentale trein. De dienstregeling is zo samengesteld dat de mooiste trajecten overdag worden gereden. Op het Europese vasteland is de Venice Simplon-Orient-Express samengesteld uit historische, maar tot in details gerestaureerde Wagons-Litsrijtuigen. De trein omvat personenrijtuigen met privé-compartimenten, drie rijdende restaurants, een barrijtuig en een boutique, totaal 17 rijtuigen. Met hun donkerblauwe kleur en goudkleurige versiering weerspiegelen ze de voornaamheid van het interieur. Een van de mooiste en beroemdste treinen ter wereld die begin 20e eeuw de verbinding onderhield tussen de grote steden van Europa en Istanbul, toegangspoort tot het mysterieuze oosten. Vervoerde allerlei beroemde persoonlijkheden en speelde een rol in romans, films en toneelstukken. In de vorige eeuw in vergetelheid geraakt, maar dankzij containermagnaat James B.Sherwood in ere hersteld. De Venice Simplon-Orient-Express, grondig gerestaureerd, staat weer als vanouds voor stijl, luxe, romantiek en avontuur en vandaag dus te zien in onder meer het station van Brugge.
Posted by Picasa
Advertenties

Carrefour – ocmw

Ja, de Grand Bazar, de GB van vroeger. Dit bedrijf heeft aangekondigd op een personeelvergadering dat er ongeveer 800 personeelsleden moeten afvloeien.

Het siert het bedrijf dat ze enkel, of toch zoveel mogelijk, mensen hun ontslag zullen geven die recht hebben op werkloosheid of brugpensioen. Mensen die geen recht zouden hebben mogen blijven.

Wat dit alles met mij te maken heeft is het volgende : op die vergadering is gezegd geweest dat ze naar de RVA moesten komen om na te gaan of ze ergens recht op zouden kunnen hebben en ze moeten ten laatste volgende donderdag hun aanvraag indienen !

Aangezien we naast ons een Carrefour hebben, stonden er al 5 bezoekers aan het onthaal en hadden we er al 7 telefoons over gekregen, nog geen half uur nadat die vergadering afgelopen was. Onze Onderdirecteur heeft dan besloten dat alle aanvragen schriftelijk moeten ingediend worden en zo vlug mogelijk schriftelijk zouden beantwoord worden.

Die aanvragen moeten bestaan uit volgende documenten :
– De identificatie gegevens van de aanvrager = naam, adres, rijksregisternummer. Zodat we de leeftijd kunnen bepalen en een adres hebben waar we ons antwoord moeten naartoe sturen.
– Een attest van de werkgever met daarop de volledige tewerkstelling, het arbeidsregime, het laatste brutoloon. Daarmee kunnen we de toelaatbaarheid en een deel van de code vaststellen.
– De gezinstoestand. Om nog een deel van de code te bepalen.
– Indien het gaat over brugpensioen moet ook een Simire-lijst toegevoegd worden. Hierop staan alle gewerkte en gelijkgestelde dagen. Dit hebben we nodig om het beroepsverleden te bepalen. Die lijst is het totaal van de jaarlijks ontvangen strookjes.

Aan de hand van deze gegevens zal een theoretisch recht bezien worden en met een, nog op te maken, standaardbrief zullen onze bevindingen aan betrokkene meegedeeld worden. Of dit alles voor volgende donderdag zal kunnen gebeuren zullen we zien. Wij zullen het in elk geval proberen. We weten wat gedaan, volgende week.

Ik heb deze morgen 18 telefoons gehad hierover. Mijn collega’s zeker ook zoveel. Hoeveel bezoekers er juist geweest zijn, weet ik niet maar 1 collega is bijna niet naar boven kunnen komen …

Voor alle duidelijkheid : dit is de werkwijze van het Werkloosheidsbureau Brugge. Zegge het voort !

Dat deze aanvragen niet in onze cijfers zullen komen vinden we jammer. Eens te meer hebben we moeten horen dat de werkloosheid daalt (hip-hip-hoera!) en dat het aantal indieningen daardoor ook minder worden (driemaal hoera!), maar dat de ‘gemakkelijke dossiers ofwel zijn weggevallen ofwel ook veel complexer zijn geworden zoals alle dossiers tegenwoordig, wordt met geen woord gerept !

Wat onze indieningen wel de omhoog zal duwen is de maatregel van het OCMW om alle GESCO-kontrakten om te zetten in CINE-kontrakten via een dochteronderneming. Door deze maatregel kan de OCMW per arbeider tot 500 euro per maand krijgen van de overheid. Ook dit is Belgisch …
Die dossiers moeten via de uitbetalingsinstelling ingediend worden en moeten bevatten : C1 (adres en gezinstoestand, rekeningnummer, …), C4, CINE-kontrakt, werkkaart (die eerst moet aangevraagd worden in een andere dienst van ons Bureau), … zodat we ze kunnen afwerken.
We zullen ons niet vervelen …