Kinderklas !

Vanaf morgen ga ik werken in een kinderklas !
Het is zo ver : de maatregelen om de profiteurs te weren, treden morgen in werking.

De koffiepauzes zijn nu vanaf 10 voor tot 10 na en vanaf 15 na tot 35 na. Dit rond 10 uur en 15 uur. Op het einde van elke koffiepauze zal de kantiniére een bel luiden om aan te geven dat die pauze voorbij is. Die 5 minuten ertussen is om recht te staan, je tas af te ruimen en je naar je plaats te begeven. Zo kan er ook op toe gezien worden dat iedereen op tijd terug gaat werken …
Dit alles omdat er 4 of 5 collega’s zijn die de 2 koffiepauzes na elkaar blijven zitten. Dat ze die mensen eens aanspreken en hen erop wijzen dat wat ze doen niet correct is. Is dat te confronterend misschien ?

De rookruimte wordt afgesloten en gaat enkel nog open tijdens de 2de koffiepauze. De kantiniére heeft de sleutel. Niet over de middag want dan kan niet gecontroleerd worden of je middagpauze nog niet voorbij is.
Dit is omdat er 1 collega bijna elk uur 2 of 3 sigaretten na elkaar komt roken. Eens met die collega een klapke doen zit er niet in. Iedereen wordt geviseerd en gestraft.

Er komt een binnenhuisarchitect om de kantoren, kantine en onthaalruimte te verfraaien met planten en kaders. Ook de pilaren zullen (her)schilderd worden. Zelf mogen we niets aan de muren hangen uit vrees dat we ergens een leiding of kabel zouden beschadigen.
Moet er geld zijn in de RVA ? Wij hadden liever voor iedereen Word op onze pc gehad …

De buitenverlichting werkt tijdens de dag en niet wanneer het donker is. Blijkbaar is de timer niet goed afgesteld en niemand weet hoe je dat moet doen. Een collega, die altijd zeer vroeg aanwezig is, moet nu de schakelaar in de zekeringskast aanzetten bij het binnen komen, een andere moet die weer uit zetten bij het weggaan.
Waar zijn we eigenlijk mee bezig, zeg !

De deur waar het pesoneel binnen en buiten gaat wordt gesloten tijdens de stamtijden. Zogezegd omdat er anders bezoekers langs die deur binnen komen en niet naar het onthaal komen. Die zou moeten werken met onze badge maar dat is nog niet zo. Er zit nu een plankje tussen …
Wij kunnen dan ook niet eens buiten een sigaretje gaan roken hé.

Enkel die deur mag gebruikt worden door ons. Het is dus niet toegestaan de automatische schuifdeuren te gebruiken aan het onthaal om over de middag eens vlug naar de Carrefour te gaan. Je moet dus rond het gebouw gaan, in weer & wind.
Nice !

En als ze nu denken dat er meer afgewerkt zal worden, zijn ze goed mis !