Valentijn

Ik weet dat het iets te laat is maar toch wilde ik dit prachtige gedicht nog meegeven.
Ik heb het ontdekt op ‘de druivelaar’

Zeg het niet met zoveel woorden,
maar kijk me aan en lach,
kijk me aan zoals toen,
de eerste keer dat je me zag.

Zeg het niet luidop
maar fluister ’t in mijn oor,
hetgeen je zo graag zegt,
hetgeen ik zo graag hoor.

Zeg het stille, alleen voor mij,
hoe gaarne je me ziet,
opdat anderen ’t niet horen,
want begrijpen doen ze ’t niet.

Cyr Van Ysenheim.